НACCP

HACCP ‒ абревіатура від Hazard Analysis and Critical Control Points тобто аналіз ризиків і критичні контрольні точки.

Схожі новини