Середа, Червень 16, 2021
Головна Бізнес НАССР ТА СПЕЦИФІКА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

НАССР ТА СПЕЦИФІКА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Практика консультування із запровадження системи НАССР та відповідний аналіз нормативної документації у цій сфері показують, що успіх такого запровадження цілком залежить від співвідношення відповідних та наявних у оператора ринку харчових продуктів ресурсів. Побіжне співставлення цих двох факторів  свідчить, що складнощі НАССР є досить істотними для великих операторів, а для малих можуть створювати відчуття потенційної безнадії.

Доводиться шукати певного балансу для подолання наявних труднощів.

Сучасні українські МСП характеризуються, зокрема, обмеженими ресурсами, до яких можна віднести персонал, час, кваліфікацію, досвід, технічну компетентність та фінанси. Говорячи про НАССР, слід розуміти особливе місце  саме технічної компетентності, необхідної  для розробки і подальшого підтримання функціонування системи. Методологія НАССР передбачає наявність у системі носіїв біологічних знань та знань у сфері харчової хімії. На жаль, фахівці у цих сферах наявні далеко не у кожному МСП. Спроби перекрити таку відсутність впевненістю у власному досвіді на ктшалт «я займаюся цим вже більше 30 років, і досі ніхто від моєї продукції не помер» є досить слабкою втіхою. Значно, ефективнішим видається залучення компетентних фахівців на засадах аутсорсингу.

Обмеженість ресурсів дещо компенсується притаманною МСП здатністю до командної роботи. Внаслідок обмеженої кількості персоналу, МСП часто густо являє собою одну єдину команду, яка одночасно стає й групою НАССР. Це дає більш високий ступінь  причетності до спільної справи. Можливо, саме таким чином можна подолати перешкоди, пов’язані з набуттям необхідної технічної компетентності. Безпосередня участь у реалізації виробничих процесів, знання та досвід «з перших рук» прискорюють та полегшують процеси аналізування небезпечних чинників, визначення критичних точок тощо.

Беззаперечною перевагою «командного» МСП є найменш болісні зміни в культурі праці, «кліматі» підприємства, які, безумовно, потребуватиме  потребуватиме система НАССР. Участь всіх працівників  в технологічних змінах та делегування контролю тим, хто має безпосереднє відношення до виробничого процесу, є рушійним механізмом запровадження необхідних змін та важливою умовою успішного функціонування НАССР.

Звичайно, залишаються заходи із реалізації програм-передумов, які можуть потребувати істотних матеріальних ресурсів. Тут треба виходити із поступовості запровадження цих заходів, контролюючи потенційні небезпеки та попереджаючи виникнення певних загроз під час згаданого запровадження.    

Підсумовуючи , зазначимо, що у МСП існують власні особливості, за допомогою яких можна компенсувати нестачу ресурсів і забезпечити розробку, впровадження та функціонування системи НАССР.

Схожі новини