ГоловнаЗаконодавствоСистема штрафів за недотримання нового Закону

Система штрафів за недотримання нового Закону

За недотримання норм та вимог даного Закону, статтею 65 передбаченанаступна відповідальність:

1) порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів чи кормів, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини чи тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 6-ти мінімальних заробітних плат;

2) виробництво та/або обіг харчових продуктів чи кормів з використанням незареєстрованої потужності (якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом), – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 11-ти мінімальних заробітних плат;

3) виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність (якщо обов’язковість його отримання встановлена законом), – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат;

4) невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 15-ти мінімальних заробітних плат;

5) реалізація харчових продуктів чи кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат;

6) порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених законодавством про харчові продукти та корми, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 8-ми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат;

7) невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 35-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат;

8) використання, реалізація незареєстрованих об’єктів санітарних заходів або кормових добавок (якщо обов’язковість їх державної реєстрації встановлена законом), – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 18-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат;

9) пропонування до реалізації або реалізація непридатних харчових продуктів чи кормів – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 25-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 17-ти мінімальних заробітних плат;

10) пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини та тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 40-ка мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців у розмірі 25-ти мінімальних заробітних плат;

11) пропонування до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів чи кормів, строки зберігання яких закінчилися, якщо внаслідок цього харчові продукти або корми не стали шкідливими для здоров’я людини чи тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців у розмірі 8-ми мінімальних заробітних плат;

12) пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів чи кормів, що не є швидкопсувними, мінімальні строки зберігання яких закінчилися, якщо внаслідок цього харчові продукти або корми не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат;

13) порушення значень параметрів безпечності об’єктів санітарних заходів чи кормів, встановлених законодавством про харчові продукти та корми, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат;

14) невиконання рішення посадової особи компетентного органу, його територіального органу про знищення небезпечного харчового продукту, допоміжних матеріалів для переробки, небезпечних кормів або кормових добавок – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 18-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат;

15) реалізація продуктів, які ввезені (переслані) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень відповідно до пункту 5 частини восьмої статті 41 цього Закону, порушення вимог щодо їх знищення або вивезення (пересилання) за межі України або інших встановлених законодавством правил поводження з ними – тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 15-ти мінімальних заробітних плат;

16) ненадання, несвоєчасне надання, надання недостовірної інформації на вимогу посадової особи компетентного органу або його територіального органу – тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат;

17) відмова в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, та інше перешкоджання її законній діяльності – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 7-ми мінімальних заробітних плат;

18) невиконання, несвоєчасне виконання рішення головного державного інспектора (головного державного ветеринарного інспектора) про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 50-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 40-ка мінімальних заробітних плат;

19) невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадової особи компетентного органу, його територіального органу щодо усунення порушень цього Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 8-ми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців  у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат;

20) порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт – тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 15-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат;

21) зміну оператором ринку харчових продуктів інформації, що супроводжує харчовий продукт, у випадку, передбаченому статтею 5 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 15-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат;

22) реалізацію харчових продуктів чи кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрози для життя та/або здоров’я людини чи тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат;

23) ненадання інформації споживачеві щодо речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 20-ти мінімальних заробітних плат.

2. У разі вчинення оператором ринку будь-якого з правопорушень (передбачених пунктами 2-46891112 частини першої цієї статті), при умові що це сталося вперше за останні три роки, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) видає оператору ринку припис щодо усунення порушень цього Закону «законодавства про харчові продукти та корми» без оформлення відповідного протоколу.

Схожі новини