Проєкт USAID «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства» - Розробка комунікативної стратегії

Статус Проєкту

Завершено – березень 2022 рік.

Ціль та Мета Проєкту

Загальною метою Ініціативи є покращення умов діяльності для громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) для підвищення самозарадності громадянського сектору в Україні. Через цей конкурс грантів з організаційного розвитку Ініціатива має на меті зміцнити інституційну спроможність ОГС у затребуваних ними сферах, особливо тих, що стосуються сталості й самозарадності.

У даному проєкті нашою метою було проаналізувати комунікативну стратегію яку веде громадська організація з моменту свого створення та проведення необхідних дій для удосконалення та всеохоплювального розкриття процесу комунікації між громадською організацією та її цільовими аудиторіями. Формування стратегії та цільових повідомлень які спрямовані на цільові аудиторі для 100% впевненості, що є розуміння цілі роботи ГО та її повідомлень у офф-лайн та он-лайн джерелах.

Проведено реорганізацію досяжних комунікативних цілей, доопрацьовано брендування, досконально описано портрети цільової\цільових авдиторій (ЦА) організації.

 

НОВИНИ ПРОЄКТУ